• Krystalizacja miodu

  Dlaczego miód się krystalizuje?

  miód naturalnyMiód jest gęstym, przesyconym roztworem cukrów i to właśnie doprowadza w krótszym lub dłuższym czasie do skrystalizowania całej masy. W zależności od gatunku miodu, stopnia zagęszczenia, dojrzałości, warunków przechowywania, temperatur oraz składu miodu itp. Jasne miody krystalizują się wcześniej inne później. Z tych powodów spotyka się miód w dwóch postaciach:

  • jako patokę, czyli miód w stanie ciekłym
  • jako krupiec, czyli miód skrystalizowanyKrystalizacja miodów pszczelich często błędnie nazywana jest cukrzeniem się, a miód skrystalizowany miodem scukrzonym. Nieprawdziwy jest tez pogląd, że miody skrystalizowane są gorsze, mniej wartościowe, a nawet zafałszowane cukrem. Krystalizacja nie jest procesem chemicznym, lecz wyłącznie fizycznym, który w niczym nie zmienia składu chemicznego miodu pszczelego, a tym samym nie obniża jego wartości odżywczych i leczniczych. Wiadomo nawet, że im lepszy miód (głównie im mniej zawiera wody, a więcej cukrów) tym prędzej się krystalizuje. Krystalizacja miodu naturalnego świadczy o dużej zawartości glukozy i o dobrej jakości miodu.Miód który jesienią i zimą występuje w postaci płynnej z pewnością był dekrystalizowany (podgrzewany). Proces ten powinien być przeprowadzony w temperaturze do 45 st. C, aby miód nie stracił swoich wartości odżywczych.

  Zapraszamy do sładania zamówień na różne rodzaje miodu, pyłek, propolis, wosk i inne poprzez kontakt
  Sorry, the comment form is closed at this time.