• Zdrowa żywność – certyfikaty, prawo unijne

  Określenie “żywność ekologiczna” a regulacje prawne.

  Ekologiczne metody produkcji żywności mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska i stanowić system zrównoważony pod względem:
  ekologicznym ? nie obciąża środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy;
  ekonomicznym ? jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewnętrznych;
  społecznym ? umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa.
  Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Polsce na koniec 2008 stosowane są certyfikaty 11 firm, między innymi: Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Ekogwarancja PTRE, Cobico, PCBC i PNG.

  W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest regulowana rozporządzeniem, czyli aktem prawnym najwyższej rangi (Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91, z dnia 1.01.93 r., w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych, obowiązujące w państwach członkowskich UE). Od maja 2004 rozporządzenie to obowiązuje również w Polsce.

  Potocznie określenie “żywność ekologiczna” często bywa używane zamiennie z określeniem “zdrowa żywność”. Jednakże podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną, drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych i nie narzucającą żadnych określonych standardów.

  Pobrane z wikipedia.org

  Sorry, the comment form is closed at this time.